NYHED: Kom med på workshop i Facebook: Og lær hvordan du gør Facebook til din bedste salgskanal!

Handelsbetingelser Wille Digital Marketing

Handelsbetingelser Wille Digital Marketing
Gældende fra Juni 2019

Bestilling af ordrer
Bestilling af rådgivning, foredrag eller andre serviceydelser, online eller offline, er
forpligtende, så snart opgaven er godkendt og bekræftet.

Tilbud
Alle tilbud fremsendt af Wille Digital Marketing er gældende 14 dage frem,
medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem parterne.

Priser og betaling
Alle priser er ekskl. moms. Timeprisen for konsulentydelser er som udgangspunkt kr 1.750 ekskl.
moms, medmindre andet udtrykkeligt er blevet aftalt.

Samlet pris for ydelser på projektbasis betales forud for hver måned så længe
samarbejdet ønskes fortsat

Betaling skal ske senest den dato, som fremsendte faktura angiver, som sidste
betalingsdag. Dette er som udgangspunkt 8 dage netto efter fremsendt faktura.

Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på 100 kroner samt 5% af
hovedstolen for hver påbegyndt måned.

Ved ordrer på mere end 10.000 kroner eksl. moms faktureres 50%, før at arbejdet
påbegyndes.

Samarbejdsbetingelser
Køber kan indgå i idéudvikling og sparing omkring de købte ydelser, i det
omfang køber ønsker det, uden at der pålægges noget krav herom.

Hvis ekstraordinært samarbejde medfører betydeligt mere arbejdstid, trækkes denne
fra den samlede ressource allokering til klienten i måneden. Modsat, hvis
samarbejdet medfører markant mindre arbejdstid for leverandøren, i forhold til
planlagt aktiviteter, afsættes mere tid til øvrige af klientens aktiviteter.

Såfremt klienten benytter sig af øvrige eksterne digital marketing ydelser under
samarbejdet, pålægges der et krav om at leverandør informeres herom.

Struktur på månedsbasis samarbejde
Samarbejdet vil foregå fuldstændig transparent.

Alle ydelserne og aktiviteter, praktiske såvel som rådgivningsmæssige, vil blive afrapporteret på månedlig basis.

Såfremt ydelserne er begrænset til et (på forhånd aftalt) time antal, vil mængden
af ydelser afspejles af denne timebasis.

Kontaktes leverandør med ønsker om
ekstra ydelser, der falder udenfor de aftalte ydelser i rammen for samarbejdet,
vil disse være i tillæg til de aftalte timer/projekter med mindre andet er eksplicit aftalt.

Rettigheder til produkt
Køber har efter betaling den fulde brugsret til produkter og ydelser leveret I
kampagnens løbetid, og må anvende dem som den ønsker. Benytter kunden det udførte stykke arbejde, inden at fakturaen er betalt, er dette som et brud på Wille Digital Marketing ophavsret, og kunden vil blive mødt af et erstatningskrav.

Ophør af samarbejdet
Aftalen ophører i det øjeblik klienten ikke længere ønsker at gøre brug af Leverandørens ydelser eller produkter.

Oplysning om ophør af samarbejde bør
dog tidligst efter én måned og fremadrettet senest den 15. i efterfølgende
måned. Leverandøren kan ophøre samarbejdet, skulle betalingen for ydelser og
services udeblive.

Refusion
Der ydes ingen refusion på online og en-til-en produkter. Dee er ingen
fortrydelse på online forløb, som fremsendes umiddelbart efter køb.

Fortrydelsesret
Når du køber online produkter, herunder kurser, video-rådgivning og øvrige
digitale produkter fra Wille Digital Marketing frasiger du dig din fortrydelsesret.

Afbud
Har du købt 1:1 møder herunder strategimøder skal ændringer eller afbud ske
senest 72 timer i forvejen af hensyn til mødelokale og administration. Meldes der
afbud senere end dette fremsendes faktura for omkostninger i forbindelse med
frokost og lokaleleje.

Afbud på workshops eller foredrag skal ske senest 5 hverdage forinden. Aflyses
foredraget eller workshop helt fremsendes faktura for administration og
planlægning.

Privatlivspolitik
For at løse opgaver i forbindelse med websideoptimering eller social medie
kampagne kan der opstå behov for administrator adgang på firmasider.

Er dette tilfældet tilgås sociale medie profiler udelukkende med det formål at kunne
levere varen til dig.

Oplysningerne slettes og administrator adgangen opsiges så snart opgaven er
løst eller varen leveret, såfremt samarbejdet ikke ønskes fortsat.

Tavshedspligt og referencer
Wille Digital Marketing forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger
til en tredjepart vedrørende konkrete opgaver og samarbejdet generelt.

Wille Digital Marketing har ret til at gøre brug af den viden og ’Know How’ som
blev opbygget I forløbet og anvende de resultater og viden, der blev opbygget
undervejs I forløbet, som reference ved fremtidige kampagner. Klienten vil til
enhver tid være anonymiseret i dette, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Force majure
Wille Digital Marketing kan ikke holdes til ansvar for skade eller mangler i en
opgave, der måtte skyldes force majeure.

Skulle en leveringsfrist ikke kunne
overholdes grundet forhold, som Wille Digital Marketing ikke kunne have forudsagt på fremsendte tilbuds tidspunkt, aftales her en rimelig leveringsdato ved nærmeste mulighed.

Betingelser og gyldighed
Wille Digital Marketing kan til enhver tid ændre og rette i de aktuelle
handelsbetingelser. Kunden er dog altid omfattet af de aktuelle
handelsbetingelser, der er indgået på tidspunktet, hvor aftalen fandt sted

Tilmeld dig mit nyhedsbrev for gratis rådgivning!